Forme 108 style YANG 1er série: la Terre

Expression de la Force, dit: "FA JIN"

par WEI-CHUNG LIN

Tao Lu de Taï Ji Jian par YANG JUN

Combat Taï Chi : WANG ZHANJUN

 Ji ben Gong forme Chen

Tui Shou: travail de souplesse/enracinement

Maître Ding Dahong: